Föreläsningar

Föreläsningar


På mina föreläsningar så vill jag på ett pedagogiskt och aktivt sätt verka för en nolltolerans!


Att ni som åhörare inte bara ska få med er fakta och matnyttig information om mobbning - eller kränkande särbehandling som det heter nu för tiden - utan jag vill verkligen att ni ska känna att ni har fått med er nånting viktigt. Nånting som gör att ni både känner att ingen borde behöva utstå mobbning och att ni känner att nästa gång ni ser eller t o m misstänker mobbning, faktiskt ingriper!


Att ni förstår att det är viktigt att de som är utsatta för mobbning får hjälp så fort som möjligt. Det kan faktiskt rädda liv!


Uttryckt i punktform skulle det kunna se ut ungefär så här:


 • i hela Sverige
 • verka för en nolltolerans
 • fakta och matnyttig information
 • egna och andras erfarenheter
 • förmedla en känsla
 • få åhörarna att känna sig delaktiga
 • få åhörarna att förstå att ett ingripande kan rädda liv!


Det mesta går naturligtvis att lösa även via t ex Zoom!SKOLA

I skolans värld föreslår jag två olika upplägg:


 • Föreläsning för elever i klassrummen där jag också är ute efter att skapa en viss känsla och nå ungdomarna och få dem att tänka till,
  så att i bästa fall t o m de som mobbar faktiskt slutar med det

 • Föreläsning på kvällstid för skolans personal och för föräldrar för att bl a öka medvetenheten om allvaret vad gäller mobbning
  och hur det påverkar eleven under både skoltiden och under resten av livet

 • Även en enkät om mobbning kan ingå, där ni får veta resultatet för just Er skola.


 • Temadag(-ar) där jag föreläser i klassrum på dagen och för personal och föräldrar i aulan på kvällen.
  En av fördelarna med ett sådant upplägg är att jag kan förmedla mina intryck av dagen och eleverna för er vuxna på kvällen.

 • Självklart kan vi lösa coaching på plats vid behov!


För prisuppgift begär offert!

FÖRETAG

På företag föreslår jag följande upplägg:


 • Föreläsning på dag-
  eller kvällstid,
  enbart för anställda eller tillsammans med deras respektive.


 • För mindre eller större grupper.


 • En enkät om mobbning kan också ingå där ni får veta resultatet för just Ert företag.


 • Temadag där man får jobba med ämnet mobbning i mindre grupper och sen samlas alla och redovisar för övriga vad man har kommit fram till under grupparbetet och sen kör 
  jag en föreläsning som avslutning. 


 • Självklart finns det även  möjlighet till coaching på plats också!


För prisuppgift begär offert! 

FÖRENING

I föreningar föreslår jag följande:


 • Föreläsning på dag- eller kvällstid,
  enbart för aktiva eller tillsammans med deras respektive.


 • För mindre eller större grupper, även för ungdomarna.
 • En enkät om mobbning kan också ingå där ni får veta resultatet för just Er förening.


  • Temadag där man får jobba med ämnet mobbning i mindre grupper och sen samlas alla
   och redovisar för övriga vad man har kommit fram till under grupparbetet och sen kör 
   jag en föreläsning som avslutning. 


  • Självklart finns det även möjlighet till coaching på plats också!  För prisuppgift begär offert!

  This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

  Acceptera