Om

Om


Mobbningscoachen brinner för att hjälpa människor ut ur sin mobbningssituation, vilket dels sker på individnivå med coaching, dels genom att föreläsa på skolor, företag och i föreningar för att skapa en ökad medvetenhet om mobbning och att verka för en nolltolerans och dels genom workshops där Du som arbetar med människor kan lära Dig tekniken.


För ett antal år sedan kom jag på hur man kan hjälpa någon ut ur mobbning - genom att göra just det, dvs hjälpa en kille ut ur sin mobbningssituation. Jag minns att jag tänkte "Wow, vilken grej! Tänk vad många som skulle kunna bli hjälpta med den här tekniken - både barn och vuxna!"


Sen hösten 2019 står jag nu här, stärkt av mina egna både erfarenheter och kunskaper, mer redo och starkare än någonsin, beredd att hjälpa så många som möjligt och också att skapa en ökad medvetenhet kring mobbning och hur mycket den faktiskt påverkar den som drabbas, hur länge den påverkar den drabbade - och till vilket pris, inte minst för den enskilde individen, men också för samhället. Som du kanske har förstått vid det här laget så har jag egen erfarenhet av att ha blivit utsatt för mobbning både under min skolgång, i föreningslivet och i arbetslivet.


Ja, jag vet att det kallas för "kränkande särbehandling" nu för tiden, men vi vet ju alla att det är mobbning vi pratar om eller hur?!! Dessutom kunde jag ju inte gärna kalla mig för "kränkande-särbehandlings-coachen" 😊

Så här är jag nu - med fantastiska verktyg* - redo att hjälpa Dig och/eller Din organisation! Är Du/Ni redo?


Väl mött!


Kerstin Wahlström
Mobbningscoachen

*Den teknik jag använder mig av grundar sig dels på en väl beprövad metod som startade i USA på 70-talet och som kommit på stark frammarsch även här i Sverige de senaste 10-15 åren, inom både coaching, ledarskap och bland föreläsare, nämligen NLP (NeuroLinguisticProgramming), och dels på mina egna erfarenheter. Bland mina utbildningar återfinns bl a en certifiering som NLP Master Practitioner och en diplomering som Stress- & Friskvårdsterapeut. (Utöver det har jag utbildning och arbetslivserfarenhet inom främst ekonomi, men också inom administration).

"Jag brinner för att hjälpa andra ut ur mobbning eftersom jag VET hur dåligt man kan må och vet HUR man kan hjälpa och jag vill också verka för en NOLLTOLERANS genom att föreläsa i ämnet"

Kerstin Wahlström

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera